Dla środowiska

- 90% objętości
- przejazdów
- CO₂
+ dostępny rPET
- wyprodukowany PET pierwotny
- CO₂
+ recykling
- zaśmiecanie
- zanieczyszczenie
Ripet raccolta PET pressa

Selektywna zbiórka odpadów

Nasze recyklomaty przeznaczone są do selektywnej zbiórki różnych materiałów nadających się do recyklingu.

Aktualnie większość naszych urządzeń jest przeznaczona do zbierania butelek PET i rPET do użytku spożywczego. Polimer ten może być poddawany recyklingowi niezliczoną ilość razy bez utraty swoich właściwości jakościowych, pod warunkiem, że jest odpowiednio przetwarzany.

Nasz wkład w prawidłowe przetwarzanie materiału, a tym samym w gospodarkę cyrkularną, jest decydujący:

 • nasze urządzenia rozpoznają i przyjmują tylko wcześniej określony rodzaj opakowania (aluminium, szkło, tworzywo sztuczne);
 • selektywna zbiórka odpadów umożliwia wysyłanie opakowań bezpośrednio do zakładu recyklingu, bez przechodzenia przez centra sortowania;
 • selektywna zbiórka opakowań do użytku spożywczego pozwala uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego z opakowaniami do użytku niespożywczego.

Nasze urządzenia produkujemy we Włoszech, wykorzystując w 100% energię odnawialną.

 • Selektywna zbiórka odpadów
  • Analiza wpływu

   Zleciliśmy ekspertom zewnętrznym analizę wpływu naszych urządzeń na pełny cykl życia (LCA – Life Cycle Assessment), począwszy od ich produkcji, a skończywszy na analizie systemu zbierania jako całości. Oto główne zalety naszego systemu:

   • korzyści dla środowiska rekompensują wpływ generowany przez system w przypadku, w którym recyklomat zbiera średnio 1500 butelek dziennie (mamy urządzenia, które zbierają do 10 000 butelek dziennie);
   • recyklomat zbierający średnio 2000 butelek dziennie wprowadza na rynek 7,5 tony przetworzonego PET w ciągu jednego roku; Pozwala to zaoszczędzić 2,3 tony CO2, które zostałyby wygenerowane przy produkcji takiej samej ilości PET pierwotnego;
   • dzięki naszej specjalnej opatentowanej prasie, opakowania zebrane przez nasze recyklomaty zajmują mniej miejsca niż te zebrane przez inne urządzenia. Redukcja objętości pozwala naszemu systemowi zaoszczędzić 40% CO2 na transporcie PET do zakładu recyklingu.

  • Analiza wpływu
   • Dla społeczności

    + selektywna zbiórka
    + recykling
    + dobre praktyki
    - zanieczyszczenie
    + współpraca
    + korzyści dla wszystkich

    Sytuacja, w której wszyscy wygrywają

    Zwiększenie wydajności, skuteczności i zrównoważonego rozwoju łańcucha recyklingu oraz wspieranie gospodarki cyrkularnej to coraz pilniejsze potrzeby każdej społeczności.

    Do tego dochodzą europejskie cele określone w dyrektywie w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (SUP – Single Use Plastic), które wymagają natychmiastowego przyjęcia strategii wydajności.

    Ripet opracowuje innowacyjne technologie, które wspierają podmioty publiczne i prywatne w optymalnym zarządzaniu odpadami i ich recyklingu.

    Jednocześnie nasze urządzenia są zaprojektowane z myślą o stymulowaniu wdrażania na dużą skalę dobrych praktyk przez obywateli.

    Poprzez rozpowszechnianie naszych recyklomatów, aktywowany jest skuteczny obieg, który pozwala na traktowanie odpadów jako zasobów, zgodnie z zasadami gospodarki cyrkularnej. System opiera się na współpracy i przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom – jednostkom publicznym, lokalnej społeczności biznesowej i obywatelom.

    • Podmioty zaangażowane w łańcuch recyklingu odnoszą korzyści ekonomiczne i pod względem wyników.
    • Punkty sprzedaży/marki detalicznej, które instalują recyklomaty, odgrywają aktywną rolę w łańcuchu i budują lojalność swoich klientów.
    • Obywatele przyczyniają się do ochrony środowiska i otrzymują zachęty (DRS, rabaty, punkty lojalnościowe).

   • Sytuacja, w której wszyscy wygrywają
    • Dla firm

     + oferowane usługi
     + lojalni klienci
     + zbiórka opakowań
     - zajmowane miejsce
     + dane dla 
sprawozdania
     zrównoważonego rozwoju


     Użytkowanie recyklomatu się opłaca

     Większość naszych urządzeń znajduje się przy wejściu do punktów sprzedaży średnich i dużych sieci detalicznych, wewnątrz lub na zewnątrz budynków.

     Zainstalowanie recyklomatu umożliwia oferowanie usługi użytecznej dla społeczności i docenianej przez klientów przy doskonałych możliwościach zdobycia ich lojalności.

     Dane dotyczące opakowań zbieranych przez nasze recyklomaty mogą być wykorzystane przez firmę je użytkującą do sporządzenia sprawozdania zrównoważonego rozwoju.
     (Zwróć się o informacje, aby dowiedzieć się, jakie korzyści możesz uzyskać w swoim kraju).

     95% dużych sieci detalicznych biorących udział w projekcie odnotowało wzrost częstotliwości odwiedzin klientów oraz liczby rejestracji nowych kart lojalnościowych. Nasze urządzenia są bowiem wyposażone w oprogramowanie kompatybilne z systemem przydzielania rabatów i punktów lojalnościowych w sklepie użytkującym recyklomat.

    • Użytkowanie recyklomatu się opłaca
     • Wydajny system

      Nasze recyklomaty kompaktują i zbierają duże ilości opakowań w bardzo małej przestrzeni, do 6 razy więcej niż urządzenia konkurencji. Wspieramy naszych klientów kompleksową obsługą, począwszy od doradztwa strategicznego po obsługę posprzedażną, w tym konserwację.

      Nasza technologia obsługuje system kaucyjny (DRS).

      Kaucja za dostarczone opakowania jest obsługiwana i wykorzystywana w 100% w formie cyfrowej za pomocą aplikacji, którą można pobrać na smartfona.
      Pozwala to uniknąć niewygodnych pokwitowań, z korzyścią dla klienta, identyfikowalności danych i środowiska.

     • Wydajny system